Glykovaný hemoglobin

Glykovaný hemoglobin

Glykovaný hemoglobin, lidově nazývaný “dlouhý cukr”, je ukazatel dlouhodobé kompenzace cukrovky. Zjednodušeně řečeno se jedná o průměr hodnot glykémie za poslední 2-3 měsíce. Glykovaný hemoglobin je diabetikům měřen na pravidelných kontrolách u lékaře. Dle současných doporučení České diabetologické asociace by měl glykovaný hemoglobin (HbA1c) být kontrolován u diabetiků 2. typu nejméně jednou za půl roku, u diabetiků 1. typu jednou za tři měsíce. Měření glykovaného hemoglobinu bylo objeveno před více než čtyřiceti lety americkým diabetologem íránského původu dr. Samuelem Rahbarem a v oblasti sledování výsledků léčby cukrovky znamenalo velký krok vpřed. Mnoho let po jeho objevení se ve slavné studii o cukrovce DCCT potvrdilo, že čím nižší je glykovaný hemoglobin u diabetika, tím je menší výskyt sekundárních komplikací cukrovky.

Nyní je měření HbA1c využíváno k pravidelné kontrole dlouhodobého pohybu hladiny krevního cukru i jako jedno ze základních laboratorních vyšetření prováděných u čerstvé diagnózy cukrovky. Výhodou tohoto testu je, že není ovlivněn aktuální hladinou glykémie. Také nejčerstvější hodnoty glykémie – přibližně za poslední týden – na něj mají pouze malý vliv. Může tedy pomoci odhalit nedodržování léčby, které se diabetici mohou snažit dohnat dodržováním přísného režimu několik dní před kontrolou u lékaře. Vyšší glykovaný hemoglobin i přes uspokojivé glykémie může být vodítkem k častějšímu měření glykémií či měření v jinou denní dobu pro odhalení vysokých hladin glykémie mezi jídly či v noci. Naopak neočekávaně nízké hodnoty mohou upozornit na výskyt nepoznaných hypoglykémií, které se pravidelným měřením glykémie nepodařilo zachytit.

I když glykovaný hemoglobin ukáže průměrnou kompenzaci cukrovky za posledních několik měsíců, nevypovídá nic o tom, zda byly glykémie vyrovnané či ne. Glykémie skákající z extrémně vysokých a nízkých hodnot mohou vyústit ve stejnou hodnotu HbA1c jako vyrovnané glykémie pohybující se pouze v malých výchylkách od dlouhodobého průměru. I když velké výkyvy glykémie nemusí nezbytně vést k vysokému glykovanému hemoglobinu, projeví se v každodenním životě na výkonnosti a celkové náladě diabetika, popřípadě i zvýšeným rizikem vzniku těžké hypoglykémie. Hodnotu “dlouhého cukru” je proto dobré hodnotit v kontextu se záznamy glykémií z glukometru, které ukáží, jaké hodnoty se ve skutečnosti za změřeným průměrem skrývají.

Někdy se také může stát, že měření HbA1c ukáže falešně vysokou či nízkou hodnotu, nebo že hodnota glykovaného hemoglobinu zcela neodpovídá skutečným glykémiím. Mezi nejčastější příčiny falešných výsledků patří anémie (chudokrevnost), kouření cigaret, abnormální typ hemoglobinu (například při onemocnění srpkovitou anémií či thalasémií) či vysoká hladina močoviny v krvi.

Dnes již existují i přístroje na domácí měření glykovaného hemoglobinu. Například test  A1CNow, který na první pohled vypadá jako větší glukometr, dokáže ze vzorku kapilární krve (odebrané z prstu) změřit glykovaný hemoglobin. Domácí měření HbA1c ale není levná záležitost a ani v zahraničí, kde jsou soupravy volně dostupné, není diabetiky rutinně využíváno. Cena testovací soupravy se dvěma testy HbA1c se totiž pohybuje okolo osmi set korun. Praktické zkušenosti diabetiků s přesností měření se různí. Výhodu pravidelného domácího testování HbA1c vidí spíše ve sledování trendu pohybu glykovaného hemoglobinu než ve spoléhání na jednu naměřenou hodnotu. Zlatým standardem proto stále zůstává měření glykovaného hemoglobinu laboratorně.

Autor: Klára Picková, AIDIA

Další články

 • mm1

  Proč pacienty s diabetem trápí zažívací potíže?

  Téměř 80% pacientů s diabetem 1. typu, který je dlouhodobě špatně kompenzován, je sužováno diabetickou enteropatií. Pod tímto termínem se skrývá řada potíží, které diabetikovi znepříjemňují … Cely ?lnek »

 • Insight flex po vysunutí držáku

  Infuzní sety ze kterých si vybere každý

  S novou inzulínovou pumpou Accu-Chek Insight jsou v nabídce infuzní sety s povědomými názvy, ale úplně novým designem. Mají společné 3 základní charakteristiky: Bezpečnost Jehla je vždy skrytá … Cely ?lnek »

 • Roche_pumpa AC Insight_spolecny

  Pumpa ušitá Vašemu životu na míru

  S tímto sloganem se představila nová inzulínová pumpa Accu-Chek Insight, která s velkými nadějemi a očekáváním právě dorazila do České republiky a rozšiřuje tak nabídku inzulínových pump na … Cely ?lnek »

Více článků »
Moje cukrovka